Robin Vandevoordt

Robin Vandevoordt is verbonden aan het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) en het Onderzoekscentrum naar Armoede, Ongelijkheid, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS).