Ri De Ridder

Ri De Ridder was tot 2018 directeur-generaal bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Nu is hij voorzitter van Dokters van de Wereld.