Pieterjan van Delden

Pieterjan van Delden is als programmaleider actief in het sociaal domein en is verbonden aan Andersson Elffers Felix in Utrecht en aan TIAS, de business school van Tilburg University.