Mieke Groeninck

Mieke Groeninck is doctor in de Sociale en Culturele Antropologie en medewerker van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Odisee Hogeschool.