Marieken Engelen

Marieken Engelen is intermutualistisch stafmedewerker voor de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen en trekker van het traject sociaal werk op de eerstelijn binnen Sterk Sociaal Werk.