Marcel De Beukeleer

Marcel De Beukeleer is algemeen secretaris van OudersNetwerk Vlaanderen vzw.