Lieven Annemans

Lieven Annemans is gewoon hoogleraar Gezondheidseconomie aan de Universiteit Gent.