Lies Uytterhoeven

Lies Uytterhoeven is medewerker van het team schuldhulpverlening van CAW Antwerpen. Ze werkt mee aan ‘BudgetInZicht’, een samenwerkingsverband tussen CAW, OCMW’s en verenigingen waar armen het woord.