Kaatje Popelier

Kaatje Popelier is stafmedeweker bij het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD).