Jasper De Witte

Jasper De Witte is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de leerstoel ‘Empowerment of Underprivileged Elderly’ (HIVA KU Leuven) gefinancierd door de private Stichting be.Source.