Inge Verhaegen

Inge Verhaegen is opleidingshoofd bachelor in de orthopedagogie van Odisee Hogeschool.