Inge Verhaegen

Inge Verhaegen is opleidingshoofd bachelor in de orthopedagogie van Odisee Hogeschool.

inge.verhaegen@odisee.be

Thema's

armoede, diversiteit, ethiek, gebruiker, geestelijke gezondheid, gezin, gezondheid, handicap, jong, justitie, management, methodiek, onderzoek, opleiding, organisatie van zorg, ouderen, overheid, preventie, sociale professional, vermaatschappelijking, werken, wonen