Hans van Eeken

Hans van Eeken is ervaringswerker sinds 2009, en was vierenhalf jaar in dienst bij GGZ Centraal. Sinds drie jaar is hij zelfstandig ervaringswerker op het snijvlak van het sociaal domein en de geestelijke gezondheidszorg.

Thema's

armoede, diversiteit, ethiek, gebruiker, geestelijke gezondheid, gezin, gezondheid, handicap, jong, justitie, management, methodiek, onderzoek, opleiding, organisatie van zorg, ouderen, overheid, preventie, sociale professional, vermaatschappelijking, werken, wonen