Filip De Rynck

Filip De Rynck is hoogleraar Bestuurskunde, verbonden aan de vakgroep Publieke Governance, Management en Financiën van de Universiteit Gent.