Filip De Rynck

Filip De Rynck is hoogleraar Bestuurskunde, verbonden aan de vakgroep Publieke Governance, Management en Financiën van de Universiteit Gent.

filip.derynck@ugent.be

Thema's

armoede, diversiteit, ethiek, gebruiker, geestelijke gezondheid, gezin, gezondheid, handicap, jong, justitie, management, methodiek, onderzoek, opleiding, organisatie van zorg, ouderen, overheid, preventie, sociale professional, vermaatschappelijking, werken, wonen