Ellen Vandenbogaerde

Ellen Vandenbogaerde is als onderzoeker verbonden aan het Expertisecentrum Sociale Innovatie van de Katholieke Hogeschool VIVES.