Didier Boost

Didier Boost is als onderzoeker verbonden aan OASeS, Centrum voor Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad, Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Antwerpen. Aan diezelfde universiteit is hij ook als assistent verbonden aan de Master Sociaal Werk.