Charlotte Pylyser

Charlotte Pylyser is onderzoeker verbonden aan het Expertisecentrum Sociale Innovatie, Hogeschool VIVES.