Caroline Robberecht

Caroline Robberecht is medewerker bij Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, afdeling Beleidsontwikkeling, team Integrale Jeugdhulp en werkt als freelance vormingswerker voor Informant.