Bert Leysen

Bert Leysen is huisarts en doctoreert aan UAntwerpen op palliatieve zorg in de eerstelijnszorg.