Bernard Hubeau

Bernard Hubeau is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen.