Sammy Vienne

Sammy Vienne is sociaal-pedagoog en verbonden aan de Opleiding Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool. Hij heeft een eigen praktijk voor coaching en levensloopbegeleiding en geeft bijscholing voor sociaal werkers over methodisch werken met levensloop en levensverhaal.

sammy.vienne@arteveldehs.be

Thema's

armoede, diversiteit, ethiek, gebruiker, geestelijke gezondheid, gezin, gezondheid, handicap, jong, justitie, management, methodiek, onderzoek, opleiding, organisatie van zorg, ouderen, overheid, preventie, sociale professional, vermaatschappelijking, werken, wonen